Добродошли

Добродошли на званични сајт
Српске Краљевске
Академије Иновационих Наука- СКАИН.

СКАИН представља Српску Краљевску Академију Иновационих наука - у даљем тексту Академија. То је јединствени демократски покрет стваралаца, научно - технолошких, иновативних, био - медицинских, духовнних, уметничких и еколошких достигнућа, ванстраначка је организација од посебног је интересаа за привредни развој земље.

Након 66 година, од њеног гашења, СКАИН је 2011. године реактивирана на неодређено време ради остваривања циљева и задатака из области удруживања у оквиру професија техничких, иновативних, биомедицинских, духовних и уметничких области, развоја и унапређења струке, примене техничко - технолошких, стручно – научних знања, стандарда и садржаја у науци, образовању, уметности, духовности, привреди, областима заштите животне средине и другим сферама живота и рада.

Циљеви Академије су: унапређење заштите животне средине, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине, организовање активности на рехабилитацији угрожених подручја, као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима.

Академија има својство правног лица и права и обавезе које јој припадају на основу Устава, Закона и овог Статута. За обавезе које настану из њене делатности Академија одговара својом имовином.

Академија делује на целој територији Републике Србије.

Рад Академије је у принципу јаван, али се у циљу очувања државне и привредне тајне, може одвијати и без присуства јавности.

Средства јавног информисања или сопственим средствима информисања (часописом, билтеном ), трибине, Теслианум, информише чланство о раду Академије његових пословних јединица , пословне партнере и асоцијације.

· Извод из СТАТУТА Aкадемије ·

Визија и мисија СКАИН-а

Полазећи од тога да је проналазаштво уметност у техници, амерички председник Рузвелт, дефинисао је девизу на којој је изграђена модерна Америка, која гласи: «КЉУЧ РАЗВОЈА ЈЕ ТЕХНОЛОГИЈА, КЉУЧ ТЕХНОЛОГИЈЕ СУ ПАТЕНТИ», што је прихватиo сав развијен свет.

Наша мисија је управо дата девиза, а визија је да наставимо започети прелазак од рутинерског друштва ка имитацијском односно иновацијском друштву, у чему треба да предњачи наша Академија.

Академик Велибор Стевић, Председник Академије


Oсновни подаци

Скраћени назив: СКАИН
Пун назив: Српска Краљевска Академија Иновационих Наука,
Aдреса: ул. Козарачка 30, Београд
Телефон: +381 63/84-71-400


Препоручујемо

За оптимално коришћење нашег веб сајта, препоручујемо неки од следећих потпуно подржаних (бесплатних) веб браузера:


Информације о кориснику:

Ваша IP aдреса je: 44.211.31.134
Ваш веб читач je: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)